Teaterbussen

Teaterbussen till Skattkammarön


teaterbussen UUSI LOGOSvenska i det verkliga livet!

Se pjäsen Skattkammarön på Svenska Teatern och delta i undervisningsprojektet med din klass

Gäller dig som är lärare i svenska och undervisar elever på lågstadiet i årskurs 6 eller på högstadiet i årskurs 7

Lär du svenska i årskurs 6 eller 7 nästa läsår? Behöver du inspiration för din undervisning och hjälp med att engagera dina elever på ett roligt sätt?
I höst erbjuder vi dig och dina elever en möjlighet att se pjäsen Skattkammarön på Svenska Teatern, och dessutom ett spännande elevarbete.

Suomen ruotsinopettajat – Svensklärarna i Finland rf, Svenska Teatern i Helsingfors och Hufvudstadsbladet samarbetar kring projekt Teaterbussen till Skattkammarön. Vi  vill stöda dig i undervisningen när läroämnet är nytt för eleverna. Projektet kombinerar språkinlärning med kultur och stöder därmed de mål som läroplanen i svenskan betonar.

Mycket mer än ett teaterbesök

Förutom att ni har möjlighet att göra ett teaterbesök till Svenska Teatern i Helsingfors och se pjäsen Skattkammarön, kan ni göra projektet ännu mera spännande och engagerande.

Dina elever ska göra en YouTube-video i samband med besöket och alla videon publiceras på Hufvudstadsbladets hemsida, HBL.fi. Hufvudstadsbladet följer med projektet i  form av reportage och i form av redaktionellt material. Elevernas föräldrar, släktingar och kompisar, ja vem som helst, kan följa med resan på nätet.

Elevarbete i skolan

Projektet består av tre olika delar vars syfte är att skapa en helhetsupplevelse kring föreställningen Skattkammarön. Förutom föreställningen består paketet av ett för- och efterarbete samt en videouppgift. Förarbetet består av en verkstad som leds av en dramapedagog på skolan. Optimalt arrangeras verkstaden ca en vecka innan teaterbesöket.  I förarbetet bekantar sig gruppen med föreställningens handling genom konkreta dramapedagogiska övningar. Detta skall fungera som ett stöd för eleverna då de kommer till föreställningen. Videouppgiften förverkligas direkt efter att gruppen sett föreställningen i teaterns aula. Efterarbetet är ett studiematerial som svenskalärare kan använda sig av under språklektionerna.
I efterarbetet behandlas föreställningens tematik och det svenska språket.

Hur går det till?

Vi står för resan och teaterbiljetterna så långt pengarna räcker. Vi förutsätter att bussen är fullbokad. Små grupper, försök hitta en partnerskola att dela bussen eller använd kollektivtrafik. Ange ett exakt antal deltagare och exakta resekostnader. Stödet beviljas enligt de uppgifter som angivits i ansökan (maximalt).
Behandlingen av ansökningarna börjar sedan läsåret inletts och behandlas fortlöpande under hösten.

 

Ett skratt är en skatt 

Kolla hur de finskspråkiga sex- och sjuklassister som åkt Teaterbussen till Skattkammarön berättar vitsar på HBL:s nätsida https://www.hbl.fi/skattis/

Svenska kulturfonden logo horisontell svart RGB 

 

 

 ks logo 2015

SFV logo RGB

 

 hbl logo rgb 

 

 SvenskisLogoUUSIPun

Publicerad 1.06.2016