SRO:n avustukset


Jäsenstipendit

Yhdistys jakaa keväällä täydennyskoulutusstipendejä yhdistyksen järjestämille kursseille, 7 x 300 euroa täydennyskurssille Göteborgiin ja 7 x 200 euroa Hanasaaren kesäkurssille. Stipendit jaetaan tasapuolisesti uransa vasta aloittaneille ja pitempään opetustyössä mukana olleille ruotsinopettajille. Stipendien jaossa otetaan huomioon eri kouluasteet ja maantieteellinen sijainti.

Jäsenstipendien haku Göteborgin-kurssille on päättynyt 31.3. mutta avustusta Hanasaaren-kurssille voi hakea 23.4. asti. (päivitetty 1.4.2019)

Hakulomake: Jäsenstipendin hakulomake 

Huom. Yleensä stipendi vähennetään kurssimaksusta, joten tilinumeroa ei välttämättä tarvitse hakulomakkeella antaa.

 

Oppilasryhmästipendit

Yhdistys myöntää syksyllä oppilas-/opiskelijaryhmille stipendejä ruotsinkieliseen kulttuuriin tutustumiseen ja yhteistoimintaan suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten oppilaitosten kanssa. Painopistealueena ovat edellisvuosien tapaan projektit, jotka edistävät kontaktien syntymistä suomen- ja ruotsinkielisten opiskelijoiden välille. Vierailu ystävyys- tai yhteistyökouluun on ratkaiseva kriteeri stipendejä jaettaessa, mainitse koulu hakemuksessasi. 

Oppilasryhmästipendien seuraava hakuaika on syksyllä 2019.

Hakulomake: Oppilasryhmästipendin hakulomake

Huom. Hakijan tulee olla SRO:n jäsen! 

Oppilasryhmästipendien raportointilomake (ruotsiksi) tässä.


Oppilasryhmästipendit on jaettu lukukaudelle 2018 - 2019.

Yhdistys sai 20 stipendihakemusta yhteisarvoltaan 16 705 euroa. Stipenditoimikunta päätti jakaa 16 kpl 200 - 400 euron suuruisia avustuksia hakijoille (kouluille), jotka eivät ole aiemmin tai äskettäin saaneet SRO:n oppilasryhmästipendiä. Avustettavia hankkeita ovat vierailut ruotsinkielisiin yhteistyökouluihin Suomessa tai Ruotsissa, opinto- ja kulttuurimatkat sekä leirikoulut.

Yhdistys pyrkii avustamaan mahdollisimman monia jäseniään ja heidän oppilaitaan; siksi samoille hakijoille ei yleensä myönnetä avustusta perättäisillä hakukierroksilla. Hakuajoista ilmoitetaan myös yhdistyksen sähköpostilistalla, Poppiksessa ja yhdistyksen palstalla Tempuksessa.

Julkaistu 20.02.2019