Medlemskap

Medlemskap


 Medlemmarna erbjuds

 • medlemstidskriften POPPIS som kommer ut två gånger om året och innehåller aktuell information om teman som intresserar svensklärarna i Finland
 • kurser, seminarier, studie- och kulturresor till medlemspris
 • kontakter till Sverige och med det svenska språket samt aktuell information om Sverige och de övriga nordiska länderna under kurser, seminarier, resor och via annat samarbete
 • prov- och undervisningsmaterial för medlemmarnas bruk
 • anvisningar för poängsättning av provet i svenska i studentskrivningarna
 • årlig utdelning av medlems- och elevgruppsstipendier
 • ett omfattande nätverk mellan kolleger via Facebook
 • service och information via SRO:s kontor
 • årliga uppsatstävlingar för gymnasister i årskurs två och grundskoleelever 
 • årlig uppsatstävling för abiturienter
 • tillgång till föreningens e-postlista samt intranet

Bli medlem

Föreningens medlemsavgift är 20 euro år 2021. Bli medlem genom att anmäla dig på SUKOLs hemsida

Som SRO:s medlem får du en printad HBL samt nyhetsappen HBL365 med 50 % rabatt!

Lämna beställningen per epost pren@hbl.fi eller ring KSF Medias kundservice 09 125 3500.
Det går inte att prenumerera tidningen med lärarrabatt via webben.

Publicerad 4.01.2021