Förening

Förening


  • en förening för alla svensklärare i Finland
  • har ca 1 600 medlemmar och omfattar svensklärare i grundskolor, gymnasier, yrkesutbildningar, högskolor, på universitet och i vuxenutbildningar
  • bevakar sina medlemmars pedagogiska och fackliga intressen i samarbete med Undervisningssektorns Fackorganisation rf (Opetusalan Ammattijärjestö, OAJ ry) och SUKOL rf (Språklärarförbundet i Finland)
  • medlemmarna anlitas som experter i arbetsgrupper tillsatta av Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet
  • producerar prov- och undervisningsmaterial samt håller kontakt med förlag och läromedelsförfattare
  • eftersträvar en ändamålsenlig utveckling av studentexamen och framför synpunkter beträffande studentprov till studentexamensnämnden och medlemmarna
  • anordnar årligen en uppsatstävling för gymnasister och yrkesstuderande/grundskoleelever (varannat år) i samarbete med Svenska folkskolans vänner
  • deltar i diskussioner om svenska språkets ställning i Finland
  • deltar i den samnordiska verksamheten NORDSPRÅK
  • samarbetar med Svenska nu, Pohjola-Norden, Nordisk Kulturkontakt, Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland, Svenska kulturfonden, Svenska Finlands folkting, Svenska folkskolans vänner, Riksföreningen Sverigekontakt, nordiska ambassader i Finland och med flera andra partners


Publicerad 29.10.2014