Ajankohtaista

Ajankohtaista

Prisutdelningen på SFV:s kansli den 21 maj


Uppsatstävlingarna för grundskoleelever och gymnasister på andra årskurs avgjorda. 

Läs mer om prisutdelningen på SFV:s hemsida https://sfv.fi/sv/aktuellt/ samt på SRO:s sida Prisutdelning och rundvandring.

Grundskolans vinnare

Helmi Halonen 

Fotograf: Christine Skogman, SFV

Julkaistu 22.05.2019