Aktuellt

Aktuellt

SFV:s svensklärarpris 2022


SFV:s svensklärarpris (högst 5 stycken) delas ut till i finska läroinrättningar verksamma lärare, som inspirerat och motiverat sina elever eller studerande till studier i svenska, ökat kunskaper och intresse för de nordiska länderna, nordisk gemenskap och samarbete, och/eller främjat samarbete mellan svensklärare inom olika gemenskapsformer och nätverk för att främja utvecklandet av undervisning, läromaterial, utbildning eller fortbildning. Prissumman är 5 000 euro.   

Observera att prisen endast delas ut till privatpersoner, inte till arbetsgrupper.  

Nomineringstiden är 1.12.2021 ̶ 31.1.2022
Nominera här: Nomineringen

SFV logo RGB

Publicerad 1.12.2021