Kontoret

Kontoret


Kontaktuppgifter


Svensklärarna i Finland rf
Banmästargatan 11 A, 7 våningen
FI-00520 Helsingfors

E-post: svenska@suomenruotsinopettajat.fi
Tfn 050 412 2599


Sini Sydänmaanlakka, sekreterare / assistent

Eija Heikkala, ordförande
040 569 3513
eija.heikkala@suomenruotsinopettajat.fi

Publicerad 15.12.2014