Kontoret

Kontoret


Kontaktuppgifter


Svensklärarna i Finland rf
Banmästargatan 11 A, 7 våningen
FI-00520 Helsingfors

E-post: svenska@suomenruotsinopettajat.fi
Tfn (09) 875 2084


Sini Sydänmaanlakka, sekreterare / assistent

Satu Pessi, ordförande
040 531 4937
pessisatu@gmail.com

Publicerad 15.12.2014