Ajankohtaista

Ajankohtaista

SFV:s prisutdelning den 11 april 2018


SFV delade igår ut pris, medaljer och vistelsestipendier till 25 personer för deras insatser inom finlandssvensk bildning och kultur. 

SFV har sedan år 2003 tillsammans med Svensklärarna i Finland r.f. delat ut pris till svensklärare i de finskspråkiga skolorna. SFV anser att lärarna på ett avgörande sätt kan påverka inställningen till det svenska inslaget i Finland. Mottagarna nomineras av medlemmarna i Svensklärarna i Finland. I år fick sju mottagare motta ett pris på femtusen euro var. 
Läs mer om Prisutdelningen

Varma gratulationer till alla pristagare!                         Foto: Satu Pessi          

Prisutdelning 11.4

Julkaistu 12.04.2018