Ajankohtaista

Ajankohtaista

SFV:s svensklärarpris 2018


SFV:s svensklärarspris (5-10 stycken) delas ut till i finska läroinrättningar verksamma lärare, som inspirerat och motiverat sina elever eller studerande till studier i svenska, ökat kunskaper och intresse för de nordiska länderna, nordisk gemenskap och samarbete, och/eller främjat samarbete mellan svensklärare inom olika gemenskapsformer och nätverk för att främja utvecklandet av undervisning, läromaterial, utbildning eller fortbildning.
Prissumman är 5 000 euro. 

Nomineringstid 1 ̶ 31.12.2017

Nominera här: https://sfvforms.wufoo.eu/forms/sfvs-svensklararpris-2018/SFV logo RGB

Julkaistu 1.12.2017