Ajankohtaista

Ajankohtaista

SFV:s svensklärarpris 2019


SFV:s svensklärarpris (5-10 stycken) delas ut till i finska läroinrättningar verksamma lärare, som inspirerat och motiverat sina elever eller studerande till studier i svenska, ökat kunskaper och intresse för de nordiska länderna, nordisk gemenskap och samarbete, och/eller främjat samarbete mellan svensklärare inom olika gemenskapsformer och nätverk för att främja utvecklandet av undervisning, läromaterial, utbildning eller fortbildning. Prissumman är 5 000 euro.

Observera att prisen endast delas ut till privatpersoner, inte arbetsgrupper.

Nomineringstiden är 1.12.2018 ̶ 15.1.2019

Nominera här: https://sfvforms.wufoo.com/forms/sfvs-svensklararpris-2019/

SFV logo RGB

Julkaistu 1.12.2018