Kilpailut

Kilpailut

Uppsatstävlingarna för grundskoleelever och gymnasister avgjorda!


Svensklärarna i Finland rf arrangerade på våren 2017 uppsatstävlingar i svenska för finskspråkiga skoleelever i grundskolan årskurs 6 och 9 samt för gymnasister i årskurs 2.

Vinnarna i samtliga tävlingar fick under festliga former ta emot sina pris på Svenska folkskolans vänners kansli i Helsingfors, fredagen den 19 maj.

Från vänster: Cecilia Risikko, Laura Leimola, Sofia Sourander, Olivia Wass och Ville Putilin med sina lärare. Fotograf: Christine Skogman, SFV
Voittajat ja opet

Läs mer på SFV:s hemsida: http://sfv.fi/sv/article-101555-58504-uppsatstavlingarna-i-svenska-ar-avgjorda

Julkaistu 1.06.2017