Aktuellt

Aktuellt


Inställd: SRO:s sommarkurs på Hanaholmen 4 - 6.8.2021 - Språkinlärning i framtiden – AI?

Tyvärr är kursen inställd p g a brist på deltagare. 
Hoppas vi kan ses vid ett annat tillfälle i framtiden.
Ha en skön sommar!

Foto: Mikael Nybacka

Eteneminen Foto Mikael Nybacka 800x615

svenska nu rgb 300dpi 7cmHanaholmen vaakalogo

Publicerad 8.06.2021

Uppsatstävlingar för grundskoleelever och gymnasister i åk 2 avgjorda

SRO arrangerade i februari-mars uppsatstävlingar i svenska för grundskoleelever och gymnasister i årskurs 2 i samarbete med Svenska folkskolans vänner. Tävlingarna är nu avgjorda utan festligheter i år.

Ett varmt grattis till pristagarna!

Läs mer på SFV:s sida: Grundskola och Gymnasium

roses 1463562 1920

Foto: Pixabay

SFV

Publicerad 19.05.2021

Uppsatstävling för abiturienter 2021 avgjord

Våra varmaste gratulationer till pristagarna!

Läs mer på Kulturfondens hemsida: Abitävling
Se alla pristagarnas uppgifter här.

rose 693152 1920

Foto: Pixabay

 Svenska kulturfonden logo horisontell svart RGB

Publicerad 12.05.2021

Prov- och övningspaket för gymnasiet 2021

Materiaalipaketti sisältää Abitti-prelit A- ja B-oppimääriin.
Lisäksi mukana on runsas materiaali käytettäväksi peruskoulun ja lukion niveltävään vaiheeseen. Materiaali sisältää tiiviin teoriaosuuden ja harjoituksia keskeisimmistä rakenteista.

Mukana on myös harjoituksia suulliselle kurssille sekä luetunymmärtämistehtäviä pakollisten kurssien aiheista.

Hinta 150 €. Tuote toimitetaan linkkinä tilaajan sähköpostiin. Tilauslomake täällä (ruksaa tuote, se on teknisistä syistä luettelon viimeisenä).

Publicerad 6.05.2021

SFV:s svensklärarpris 2021

SFV:s svensklärarpris (högst 5 stycken) delas ut till i finska läroinrättningar verksamma lärare, som inspirerat och motiverat sina elever eller studerande till studier i svenska, ökat kunskaper och intresse för de nordiska länderna, nordisk gemenskap och samarbete, och/eller främjat samarbete mellan svensklärare inom olika gemenskapsformer och nätverk för att främja utvecklandet av undervisning, läromaterial, utbildning eller fortbildning. Prissumman är 5 000 euro.   

Observera att prisen endast delas ut till privatpersoner, inte arbetsgrupper.  

Nomineringstiden är 1.12.2020 ̶ 31.1.2021
Nominera här: Nomineringen

SFV logo RGB

Publicerad 22.04.2021