Yhdistys

Yhdistys


Suomen ruotsinopettajat ry

 • on kaikkien ruotsinopettajien järjestö Suomessa
 • yhdistykseen kuuluu noin 1 300 jäsentä peruskouluista, lukioista, ammatillisista oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista, yliopistoista ja aikuiskoulutuslaitoksista
 • valvoo jäsentensä pedagogisia ja ammatillisia etuja Opetusalan Ammattijärjestön (OAJ ry) ja SUKOL ry:n kanssa
 • yhdistyksen jäsenet toimivat asiantuntijoina mm. Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmissä
 • tuottaa koe- ja opetusmateriaalia ja ylläpitää yhteyksiä kustantajiin ja oppimateriaalin tekijöihin
 • pyrkii ylioppilaskirjoitusten mielekkääseen kehittämiseen ja esittää näkemyksiään ylioppilaskokeista ylioppilastutkintolautakunnalle ja jäsenilleen
 • pyrkii edistämään oppilasvaihtoa suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välillä
 • järjestää vuosittain kirjoituskilpailun lukion toisen vuosiluokan ja peruskoulun opiskelijoille yhteistyössä SFV:n kanssa
 • järjestää vuosittain kirjoituskilpailun abiturienteille yhteistyössä Svenska kulturfondenin kanssa
 • osallistuu keskusteluun ruotsin kielen asemasta Suomessa
 • osallistuu yhteispohjoismaiseen NORDSPRÅK-toimintaan
 • toimii yhteistyössä Svenska nu:n, Pohjola-Nordenin, Nordisk Kulturkontaktin, Hanasaaren -  ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen, Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin, Suomenruotsalaisen kansankäräjän, Svenska folkskolans vännerin, Riksföreningen Sverigekontaktin, Suomen pohjoismaiden suurlähetystöjen sekä useiden muiden tahojen kanssa
Julkaistu 4.01.2021