Poppis på svenska

Poppis på svenska


Tidskriften Poppis år 2022

Medlemstidningen distribueras till alla våra medlemmar, ca 1 300 svensklärare inom alla utbildningsnivåer och -former i landet samt medlemmarna av Gyllene klubben. Poppis läses också utanför Finland av en del språkvetare och forskare som deltar i våra seminarier och tidningen skickas också till våra samarbets­organisationer i Norden. Hela upplagan når upp till 1 500 exemplar.

År 2022 ger vi ut två nummer av Poppis. Då gäller det en tvåspråkig stiftad tidskrift i A4-format på ungefär 28 sidor, helt i fyrfärg. Texten i annonseringen kan vara på finska eller på svenska. Det är också möjligt att posta egna brev eller broschyrer tillsammans med Poppis som en skild bilaga.

Annonspriser:

baksida                                              1 310,00
inre fram- eller baksida                      1 130,00
1/1 sida                                              1 030,00
½ sida                                                   520,00
¼ sida                                                   270,00

Poppis 1/2022 kommer ut i februari, vecka 8. Manusstopp onsdag 26.1.2022.

Poppis 2/2022 kommer ut i början av oktober, vecka 40. Manusstopp torsdag 1.9.2022.

Färdigt annonsmaterial (pdf/jpg-format) skickas till adressen svenska@suomenruotsinopettajat.fi.

ISSN 2243-4585

Printa ut mediekortet.

Anvisningar till artikelskrivning i Poppis hittar du här.

Smakprov av Poppis 1-2022 nedan:

Artificiell Intelligens och språk, Linda Mannila

Hög elevaktivitet med flippad undervisning, Patricia Diaz

Nu tar vi fokus på språköarna! Karin Ihalainen

En svensklärare jobbar t.o.m. under sin specialsjukvård, Teija Lehto

Den nya nationalspråksstrategin tryggar språkens livskraft genom konkreta åtgärder, Corinna Tammenmaa & Anna Kiiskinen

 Poppis 1 2022 pa ermen1

 Läs Poppis 2-2018

Poppis 2 18 kansi1

 

Läs Poppis 1-2018

 Poppis 1 18 kansi1

ks logo 2015

Publicerad 25.02.2022