Avustukset

SRO:n avustukset


Jäsenstipendit

Yhdistys jakoi keväällä täydennyskoulutusstipendejä yhdistyksen järjestämille kursseille, 8 x 300 euroa Islantiin ja 6 x 200 euroa Hanasaaren kesäkurssille. Stipendit jaettiin tasapuolisesti nuorille uransa vasta aloittaneille ja pitempään opetustyössä mukana olleille ruotsinopettajille. Stipendien jaossa otettiin myös huomioon eri kouluasteet ja maantieteellinen sijainti.

Jäsenstipendien seuraava hakuaika on keväällä 2019.

Hakulomake: Jäsenstipendin hakulomake 

 

Oppilasryhmästipendit

Yhdistys myöntää syksyllä oppilas-/opiskelijaryhmille stipendejä ruotsinkieliseen kulttuuriin tutustumiseen ja yhteistoimintaan suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten oppilaitosten kanssa. Painopistealueena ovat edellisvuosien tapaan projektit, jotka edistävät kontaktien syntymistä suomen- ja ruotsinkielisten opiskelijoiden välille. Vierailu ystävyys- tai yhteistyökouluun on ratkaiseva kriteeri stipendejä jaettaessa, mainitse koulu hakemuksessasi. 

Oppilasryhmästipendien viimeinen hakupäivä on maanantai 15.10.2018.

Hakulomake: Oppilasryhmästipendin hakulomake

Huom. Hakijan tulee olla SRO:n jäsen! 

 

Oppilasryhmästipendien raportointilomake (ruotsiksi) tässä:

Oppilasryhmästipendit on jaettu lukukaudelle 2017 - 2018. Yhdistys sai 29 stipendihakemusta yhteisarvoltaan 45 095 euroa. Stipenditoimikunta päätti jakaa 20 kpl 300 euron ja 1 kpl 250 euron suuruisia avustuksia pääsääntöisesti niille kriteerit täyttäville hakijoille (kouluille), jotka eivät ole aiemmin tai lähiaikoina saaneet SRO:n oppilasryhmästipendiä. Stipendien jaossa huomioitiin myös eri kouluasteet ja maantieteellinen kattavuus. Avustettavia hankkeita ovat vierailut ruotsinkielisiin yhteistyökouluihin Suomessa tai Ruotsissa, opinto- ja kulttuurimatkat sekä leirikoulut.

Svenska folkskolans vänner tukee stipendien rahoitusta.sfv logo 3d cmyk

 

 

  

 

Yhdistys pyrkii avustamaan mahdollisimman monia jäseniään ja heidän oppilaitaan; siksi samoille hakijoille ei yleensä myönnetä avustusta perättäisillä hakukierroksilla. Hakuajoista ilmoitetaan myös yhdistyksen sähköpostilistalla, Poppiksessa ja yhdistyksen palstalla Tempuksessa.

 

 

 

 

Julkaistu 2.02.2018