Avustukset

SRO:n avustukset


Kannustusstipendi 9.-luokkalaisille

Marraskuussa Svenska dagen -juhlassa Svenska Finlands folkting lahjoitti yhdistyksellemme 10 000 euroa välitettäväksi suomenkielisen peruskoulun 9.-luokkalaisille, jotka ovat menestyneet ruotsin opinnoissaan tai muuten osoittaneet ruotsin kielen harrastuneisuutta.  

SRO:n jäsenenä voit hakea stipendiä yhdelle tai kahdelle oppilaalle koulustasi. Stipendejä jaettaessa huomioidaan, onko oppilas A-ruotsin lukija, B-ruotsin lukija tai kielikylpyoppilas. 

Päätökset stipendeistä lähetetään hakijan ja rehtorin sähköpostiin toukokuun puoleenväliin mennessä.

Hakuaikaa on 10.4.2018 asti. 

 

Jäsenstipendit

Jaamme jäsenillemme täydennyskoulutusstipendejä yhdistyksen järjestämille kursseille, 7 x 300 euroa Islantiin ja 7 x 200 euroa Hanasaaren kesäkurssille. Stipendit jaetaan tasapuolisesti nuorille uransa vasta aloittaneille ruotsinopettajille (alle viisi vuotta opetustyötä) ja pitempään (yli viisi vuotta) opetustyössä mukana olleille.

Jäsenstipendien viimeinen hakupäivä on 8.4.2018.

Hakulomake: Jäsenstipendin hakulomake 

 

Oppilasryhmästipendit

Yhdistys myöntää syksyllä oppilas-/opiskelijaryhmille stipendejä ruotsinkieliseen kulttuuriin tutustumiseen ja yhteistoimintaan suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten oppilaitosten kanssa. Painopistealueena ovat edellisvuosien tapaan projektit, jotka edistävät kontaktien syntymistä suomen- ja ruotsinkielisten opiskelijoiden välille. Vierailu ystävyys- tai yhteistyökouluun on ratkaiseva kriteeri stipendejä jaettaessa, mainitse koulu hakemuksessasi. 

Oppilasryhmästipendien seuraava hakuaika on syksyllä 2018.

Hakulomake: Oppilasryhmästipendin hakulomake

 

Huom. Hakijan tulee olla SRO:n jäsen! 

Oppilasryhmästipendien raportointilomake (ruotsiksi) tässä:

Oppilasryhmästipendit on jaettu lukukaudelle 2017 - 2018. Yhdistys sai 29 stipendihakemusta yhteisarvoltaan 45 095 euroa. Stipenditoimikunta päätti jakaa 20 kpl 300 euron ja 1 kpl 250 euron suuruisia avustuksia pääsääntöisesti niille kriteerit täyttäville hakijoille (kouluille), jotka eivät ole aiemmin tai lähiaikoina saaneet SRO:n oppilasryhmästipendiä. Stipendien jaossa huomioitiin myös eri kouluasteet ja maantieteellinen kattavuus. Avustettavia hankkeita ovat vierailut ruotsinkielisiin yhteistyökouluihin Suomessa tai Ruotsissa, opinto- ja kulttuurimatkat sekä leirikoulut.

Svenska folkskolans vänner tukee stipendien rahoitusta.sfv logo 3d cmyk

 

 

  

 

Yhdistys pyrkii avustamaan mahdollisimman monia jäseniään ja heidän oppilaitaan; siksi samoille hakijoille ei yleensä myönnetä avustusta perättäisillä hakukierroksilla. Hakuajoista ilmoitetaan myös Poppiksessa ja yhdistyksen palstalla Tempuksessa.

 

 

 

 

Julkaistu 2.02.2018