Avustukset

SRO:n avustukset


Jäsenstipendit

Yhdistys jakaa keväisin täydennyskoulutusstipendejä yhdistyksen järjestämille kursseille. Seuraava haku on keväällä 2022. 

Oppilasryhmästipendit 
Hakuaika poikkeuksellisesti tammikuusta 2022 alkaen /jatkuu toistaiseksi. Lisätietoa tuonnempana.

Yhdistys myöntää normaalisti syksyllä oppilas-/opiskelijaryhmille stipendejä ruotsinkieliseen kulttuuriin tutustumiseen ja yhteistoimintaan suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten oppilaitosten kanssa, opintomatkoihin ja leirikouluihin.
Hakulomake tässä.

Huom. Hakijan tulee olla SRO:n jäsen! 

Oppilasryhmästipendien raportointilomake (ruotsiksi) tässä.

Avustettavia hankkeita ovat vierailut ruotsinkielisiin yhteistyökouluihin Suomessa tai Ruotsissa, opinto- ja kulttuurimatkat sekä leirikoulut. Yhdistys pyrkii avustamaan mahdollisimman monia jäseniään ja heidän oppilaitaan; siksi samoille hakijoille ei yleensä myönnetä avustusta perättäisillä hakukierroksilla. Hakuajoista ilmoitetaan myös yhdistyksen sähköpostilistalla, Poppiksessa ja yhdistyksen palstalla Tempuksessa.

 
Haetko avustusta muualta? Eri rahastojen ja säätiöiden hakuajat löytyvät keskitetysti fyrk.fi-sivustolta. 

  

 

 

 

Publicerad 17.01.2022