Avustukset

SRO:n avustukset


Oppilasryhmästipendit

Yhdistys myöntää syksyllä oppilas-/opiskelijaryhmille stipendejä ruotsinkieliseen kulttuuriin tutustumiseen ja yhteistoimintaan suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten oppilaitosten kanssa. Painopistealueena ovat edellisvuosien tapaan projektit, jotka edistävät kontaktien syntymistä suomen- ja ruotsinkielisten opiskelijoiden välille. Vierailu ystävyys- tai yhteistyökouluun on ratkaiseva kriteeri stipendejä jaettaessa, mainitse koulu hakemuksessasi. 

Oppilasryhmästipendien viimeinen hakupäivä on ma 25.9.2017.

Hakulomake: Oppilasryhmästipendin hakulomake

SFV logo RGB

Huom. Hakijan tulee olla SRO:n jäsen! 

Oppilasryhmästipendien raportointilomake (ruotsiksi) tässä:

Oppilasryhmästipendit lukukaudelle 2015 - 2016 (jaettu syksyllä 2015)
Yhdistys sai 29 stipendihakemusta yhteisarvoltaan 23 766 euroa. Stipenditoimikunta päätti jakaa 16 kpl 250 euron suuruisia avustuksia pääsääntöisesti niille kriteerit täyttäville hakijoille (kouluille), jotka eivät ole saaneet SRO:n oppilasryhmästipendiä viimeisen kolmen vuoden aikana. Stipendien jaossa huomioitiin myös eri kouluasteet ja maantieteellinen kattavuus. Avustettavia hankkeita ovat vierailut ruotsinkielisiin yhteistyökouluihin Suomessa tai Ruotsissa, opinto- ja kulttuurimatkat sekä leirikoulut.

Svenska folkskolans vänner tukee stipendien rahoitusta.

  

Jäsenstipendit

Jaamme jäsenillemme täydennyskoulutusstipendejä yhdistyksen järjestämille kursseille: 7 x 300 euroa Biskops Arnön -kurssille ja 7 x 200 euroa Hanasaaren-kurssille. Stipendit jaetaan tasapuolisesti nuorille uransa vasta aloittaneille ruotsinopettajille (alle viisi vuotta opetustyötä) ja pitempään (yli viisi vuotta) opetustyössä mukana olleille.

Jäsenstipendien viimeinen hakupäivä on ke 5.4.2017.

Hakulomake: Jäsenstipendin hakulomake 

Yhdistys pyrkii avustamaan mahdollisimman monia jäseniään ja heidän oppilaitaan; siksi samoille hakijoille ei yleensä myönnetä avustusta perättäisillä hakukierroksilla. Hakuajoista ilmoitetaan myös Poppiksessa ja yhdistyksen palstalla Tempuksessa.

 

 

 

 

Publicerad 24.02.2017