Avustukset

SRO:n avustukset


Oppilasryhmästipendit

Yhdistys myöntää syksyllä oppilas-/opiskelijaryhmille stipendejä ruotsinkieliseen kulttuuriin tutustumiseen ja yhteistoimintaan suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten oppilaitosten kanssa. Painopistealueena ovat edellisvuosien tapaan projektit, jotka edistävät kontaktien syntymistä suomen- ja ruotsinkielisten opiskelijoiden välille. Vierailu ystävyys- tai yhteistyökouluun on ratkaiseva kriteeri stipendejä jaettaessa, mainitse koulu hakemuksessasi. 

Huom. Hakijan tulee olla SRO:n jäsen! 

Oppilasryhmästipendien raportointilomake (ruotsiksi) tässä.

Syksyn 2019 oppilasryhmästipendit on jaettu. Yhdistys sai 25 stipendihakemusta yhteisarvoltaan 15 537 euroa. Stipenditoimikunta päätti jakaa 14 kpl 300 - 400 euron suuruisia avustuksia hakijoille (kouluille), jotka eivät aiemmin tai lähiaikoina ole saaneet SRO:n oppilasryhmästipendiä. Stipendejä myönnettäessä huomioitiin tasapuolisesti eri kouluasteet ja maantieteellinen sijainti. Avustukset rahoitetaan Komin rf:ltä saadun lahjoituksen ja edellisvuonna myönnettyjen mutta peruttujen stipendien varoin.

Avustettavia hankkeita ovat vierailut ruotsinkielisiin yhteistyökouluihin Suomessa tai Ruotsissa, opinto- ja kulttuurimatkat sekä leirikoulut.

Yhdistys pyrkii avustamaan mahdollisimman monia jäseniään ja heidän oppilaitaan; siksi samoille hakijoille ei yleensä myönnetä avustusta perättäisillä hakukierroksilla. Hakuajoista ilmoitetaan myös yhdistyksen sähköpostilistalla, Poppiksessa ja yhdistyksen palstalla Tempuksessa.

 
Haetko avustusta muualta? Eri rahastojen ja säätiöiden hakuajat löytyvät keskitetysti fyrk.fi-sivustolta. 

  

Jäsenstipendit

Yhdistys jakoi keväällä 2019 täydennyskoulutusstipendejä yhdistyksen järjestämille kursseille, 7 x 300 euroa täydennyskurssille Göteborgiin ja 7 x 200 euroa Hanasaaren kesäkurssille. Stipendit jaetiin tasapuolisesti uransa vasta aloittaneille ja pitempään opetustyössä mukana olleille ruotsinopettajille. Stipendien jaossa huomioitiin myös eri kouluasteet ja maantieteellinen sijainti.

Jäsenstipendien seuraava hakuaika on keväällä 2020.

Hakulomake: Jäsenstipendin hakulomake 

Huom. Yleensä stipendi vähennetään kurssimaksusta, joten tilinumeroa ei välttämättä tarvitse hakulomakkeella antaa.

 

 

Publicerad 6.11.2019