Avustukset

SRO:n avustukset


Jäsenstipendit

Yhdistys jakaa keväällä täydennyskoulutusstipendejä yhdistyksen järjestämille kursseille, 7 x 300 euroa täydennyskurssille Göteborgiin ja 7 x 200 euroa Hanasaaren kesäkurssille. Stipendit jaetaan tasapuolisesti uransa vasta aloittaneille ja pitempään opetustyössä mukana olleille ruotsinopettajille. Stipendien jaossa otetaan huomioon eri kouluasteet ja maantieteellinen sijainti.

Jäsenstipendien seuraava hakuaika on 31.3.2019 asti.

Hakulomake: Jäsenstipendin hakulomake 

Huom. Yleensä stipendi vähennetään kurssimaksusta, joten tilinumeroa ei välttämättä tarvitse hakulomakkeella antaa.

 

Oppilasryhmästipendit

Yhdistys myöntää syksyllä oppilas-/opiskelijaryhmille stipendejä ruotsinkieliseen kulttuuriin tutustumiseen ja yhteistoimintaan suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten oppilaitosten kanssa. Painopistealueena ovat edellisvuosien tapaan projektit, jotka edistävät kontaktien syntymistä suomen- ja ruotsinkielisten opiskelijoiden välille. Vierailu ystävyys- tai yhteistyökouluun on ratkaiseva kriteeri stipendejä jaettaessa, mainitse koulu hakemuksessasi. 

Oppilasryhmästipendien seuraava hakuaika on syksyllä 2019.

Hakulomake: Oppilasryhmästipendin hakulomake

Huom. Hakijan tulee olla SRO:n jäsen! 

Oppilasryhmästipendien raportointilomake (ruotsiksi) tässä.


Oppilasryhmästipendit on jaettu lukukaudelle 2018 - 2019.

Yhdistys sai 20 stipendihakemusta yhteisarvoltaan 16 705 euroa. Stipenditoimikunta päätti jakaa 16 kpl 200 - 400 euron suuruisia avustuksia hakijoille (kouluille), jotka eivät ole aiemmin tai äskettäin saaneet SRO:n oppilasryhmästipendiä. Avustettavia hankkeita ovat vierailut ruotsinkielisiin yhteistyökouluihin Suomessa tai Ruotsissa, opinto- ja kulttuurimatkat sekä leirikoulut.

Yhdistys pyrkii avustamaan mahdollisimman monia jäseniään ja heidän oppilaitaan; siksi samoille hakijoille ei yleensä myönnetä avustusta perättäisillä hakukierroksilla. Hakuajoista ilmoitetaan myös yhdistyksen sähköpostilistalla, Poppiksessa ja yhdistyksen palstalla Tempuksessa.

Publicerad 20.02.2019