Kilpailut

Kilpailut


Kilpailu ammatillisen koulutuksen opiskelijoille

Ruotsin kielen kilpailu ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi

Kilpailuaika 15.2. - 29.3.2018


sarja 1:         1 - 3 opintoviikkoa ruotsia opiskelleet

sarja 2:         4 opintoviikkoa tai enemmän ruotsia opiskelleet, kaksoistutkinto-opiskelijat ja yo-pohjaiset toisen asteen opiskelijat

sarja 3:         Amk-opiskelijat

Kilpailun ohjeistus seuraavassa liitteessä: Ammatillisen kilpailu 2018

Ammatillinen toinen aste (sarjat 1 ja 2): Aiheet  (päivitetty 9.3.)

Ammattikorkeakoulu (sarja 3): Aiheet
SFV logo RGB

 

Julkaistu 12.02.2018

Kirjoituskilpailu abiturienteille tammikuussa 2018

Suomen ruotsinopettajat ry järjestää tammikuussa Svenska kulturfondenin aloitteesta kirjoituskilpailun suomenkielisille abiturienteille 12. kerran. Tavoitteena on innostaa abiturientteja ilmaisemaan mielipiteitään ja ajatuksiaan rohkeasti ruotsin kieltä käyttäen.

Lisäys ohjeisiin (tieto löytyy kilpailutehtävien alusta):

  • Kirjoitelman pituus enintään kolme sivua käsinkirjoitettua tekstiä tai kaksi sivua koneella kirjoitettua tekstiä

 

Lue Saatekirje ja Ohjeistus

Svenska kulturfonden logo horisontell svart RGB

Julkaistu 13.12.2017

Uppsatstävlingen för abiturienter 2017 avgjord

                         Otso Nieminen och Eveliina Ahola

Otso och EveliinaGruppbilden


Uttryck dina tankar och åsikter på svenska! Det var uppmaningen då Svensklärarna i Finland rf ordnade uppsatstävling på svenska för finskspråkiga abiturienter. Otso Nieminen från Lojo vann tävlingen.

Tävlingen ordnades med stöd av Svenska kulturfonden.

Pristagarna i årets tävling är:

Otso Nieminen, Lohjan yhteislyseon lukio, Lojo (lektor Matti Oikarinen)
Eveliina Ahola, Kempeleen lukio, Kempele (lektor Riitta Taskila)
Samuli Jussila, Uudenkaupungin lukio, Nystad (lektor Susanna Rosendahl)

I år, då tävlingen ordnades elfte gången, deltog abiturienter med sammanlagt 155 uppsatser. Uppsatsrubrikerna som skribenterna kunde välja mellan var:

  • Svenska för livet
  • Svenskans betydelse för det hundraåriga Finland

Gymnasiernas svensklärare valde skolans bästa bidrag som de sände vidare till tävlingen. Representanter från Svensklärarna i Finland utsåg sedan de texter som deltog i finalen där PaulaRossi, professor i nordisk filologi vid Uleåborgs universitet, valde de tre bästa uppsatserna.

Första pris är ett stipendium på 2 000 euro. Vinnaren kan använda stipendiet till att finansiera sina studier vid ett svenskspråkigt universitet eller en svenskspråkig högskola eller en resa till en nordisk stad. Om vinnaren ansöker om en studieplats vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia eller Yrkeshögskolan Arcada befrias hen från det obligatoriska provet i svenska. Åbo Akademi ger dessutom vinnaren tio extra poäng i ansökan. De extra poängen gäller inte för studier i psykologi, logopedi, rättsvetenskap eller studier i Vasa.

Andra pris i tävlingen är ett resestipendium på 1 000 euro till en nordisk stad. Tredje pris är ett presentkort på 300 euro till Schildts & Söderströms.

Här kan du läsa Otso Nieminens uppsats ”Svenska för livet”.

De övriga 12 finalisterna belönades med en bok som.

 

Läs mer på Kulturfondens hemsida: Abitävlingen

Fotograf: Martina Landén-Westerholm, Svenska kulturfonden

Paula RossiSatu Pessi m

Svenska kulturfonden logo horisontell svart RGB

Julkaistu 17.05.2017

Uppsatstävlingarna för grundskoleelever och gymnasister avgjorda!

Svensklärarna i Finland rf arrangerade på våren 2017 uppsatstävlingar i svenska för finskspråkiga skoleelever i grundskolan årskurs 6 och 9 samt för gymnasister i årskurs 2.

Vinnarna i samtliga tävlingar fick under festliga former ta emot sina pris på Svenska folkskolans vänners kansli i Helsingfors, fredagen den 19 maj.

Från vänster: Cecilia Risikko, Laura Leimola, Sofia Sourander, Olivia Wass och Ville Putilin med sina lärare. Fotograf: Christine Skogman, SFV
Voittajat ja opet

Läs mer på SFV:s hemsida: http://sfv.fi/sv/article-101555-58504-uppsatstavlingarna-i-svenska-ar-avgjorda

Julkaistu 1.06.2017