Materiaalit

Materiaalit


Tuote Kuvaus Hinta
Pisteitysohjeet-muistitikku Ruotsin yo-kirjoitusten pisteitysohjeet vuosilta 1995 - 2019 muistitikulla, jossa mukana monivalintatehtävien oikeat vaihtoehdot v. 2011 - kevät 2017. 15 euroa
Mediamuistitikku (sisältyy syksyn 2015 koepakettiin) Ääntäminen,osa 1 (vokaalit ja konsonantit) - Kuunteluharjoituksia - Videolinkkejä tehtävineen - Rakennediat (substantiivit, adjektiivit, verbit ja sidossanat) Kohderyhmä: ensisijaisesti toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut mutta tuote sopii myös muille kouluasteille. 50 euroa
Prov- och övningspaket för gymnasiet 2016, cd Koepaketti sisältää suullisen osion ja preliminäärit A- ja B-ruotsiin sekä runsaasti tekstinymmärrys- ja rakennetehtäviä seuraavista aihepiireistä: Tekstinymmärrykset: - perhe - musiikki - urheilu - kännykkä + sosiaalinen media - suomenruotsalaisuus ja ruotsinsuomalaisuus - sisutus + muoti - nuortenpalstan rakkaus- ja terveyshuolet - taideuutisia - ympäristöuutisia - liikenne + matkailu - jatko-opinnot + työelämä. Rakenteet (perinteisiä aukko- ja paritehtäviä sekä hankalimpiin rakenteisiin tunnistamista): - substantiivit - adjektiivit - verbit - pronominit - sanajärjestys - prepositiot - s-passiivi - partisiipit. Tekstinymmärrysten aiheet ovat nuorten elämää koskettavia ja rakennetehtävät harjoittavat keskeisiä rakenteita. 65 euroa - TARJOUSHINTA!
Prov- och övningspaket för gymnasiet 2017 Koe- ja harjoituspaketti ilmestyy muistitikkuna, joka sisältää preliminäärikokeen A- ja B-ruotsiin. Preliminäärikokeissa on mukana myös kuunteluosio sekä videotehtävä. Kuunteluosiot on koottu SRO:n aiemmin tuottamista koepaketeista. Preliminäärit ovat sekä perinteisessä Word-dokumenttimuodossa että zip-tiedostona, joka on helposti vietävissä Abitti-järjestelmään (mukana ohje). Lisäksi paketti sisältää runsaasti tekstinymmärtämis- ja rakennetehtäviä sekä suullisen osan. Myös rakenne- ja luetunymmärtämistehtävät ovat Abitti-kokeen muodossa ja siitä kopioitavissa toisiin Abitti-kokeisiin. 75 euroa - TARJOUSHINTA!
Prov- och övningspaket för gymnasiet 2018 Koe- ja harjoituspaketti sisältää • A- ja B-tasojen preliminäärien kirjalliset osat doc- ja pdf-muodossa sekä Abittiin siirrettävinä zip-tiedostoina • harjoituspaketin tehtäviä, joilla B-tason preliminääriä voi tarvittaessa muunnella • B-tason preliminääri sisältää videon • A- ja B-tasojen kuuntelut Abitissa • harjoituspaketin tekstinymmärtämis-, rakenne-, reagointi-, kirjoitelma- ja viestinnälliset tehtävät doc- ja pdf-muodossa • ohjeet Abitti-järjestelmään siirtämiseksi. 80 euroa - TARJOUSHINTA
Prov- och övningspaket för gymnasiet 2019 Koepaketin sisältö: • A- ja B-tasojen preliminäärien kirjalliset osat doc- ja pdf-muodossa sekä Abittiin siirrettävinä zip-tiedostoina • A- ja B-tasojen preleissä uudet kuunteluaudiot tehtävineen ja videot sekä kuvatehtävät • kuuntelutehtäviä myös harjoituspaketissa • harjoituspaketin tehtävät doc- ja pdf-muodossa sekä Abittiin siirrettävinä zip-tiedostoina • ohjeet Abitti-järjestelmään siirtämiseksi. Hinta 150 euroa (alv 0 %) toimituskuluineen. 150 euroa

Tilaajan tiedot