Materiaalit

Materiaalit


Tuote Kuvaus Hinta
Suullisen kielitaidon harjoituksia ja kokeita Hildén-Paakkunaisen materiaali on päivitetty vastaamaan nykyopetuksen taitotasoja. 25 euroa
Pisteitysohjeet-muistitikku Ruotsin yo-kirjoitusten pisteitysohjeet vuosilta 1995 - 2017 muistitikulla, jossa mukana monivalintatehtävien oikeat vaihtoehdot vuodesta 2011 alkaen. 15 euroa
Mediamuistitikku - UUTUUS! (Sisältyy syksyn 2015 koepakettiin) Ääntäminen,osa 1 (vokaalit ja konsonantit) - Kuunteluharjoituksia - Videolinkkejä tehtävineen - Rakennediat (substantiivit, adjektiivit, verbit ja sidossanat) Kohderyhmä: ensisijaisesti toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut mutta tuote sopii myös muille kouluasteille. 50 euroa
Mamma Mia! -cd Cd:llä Mamma Mia! -musikaalin kappaleet ruotsiksi teksteineen. 20 euroa
Prov- och övningspaket för gymnasiet 2016, cd ja tuloste Koepaketti sisältää suullisen osion ja preliminäärit A- ja B-ruotsiin sekä runsaasti tekstinymmärrys- ja rakennetehtäviä seuraavista aihepiireistä: Tekstinymmärrykset: - perhe - musiikki - urheilu - kännykkä + sosiaalinen media - suomenruotsalaisuus ja ruotsinsuomalaisuus - sisutus + muoti - nuortenpalstan rakkaus- ja terveyshuolet - taideuutisia - ympäristöuutisia - liikenne + matkailu - jatko-opinnot + työelämä. Rakenteet (perinteisiä aukko- ja paritehtäviä sekä hankalimpiin rakenteisiin tunnistamista): - substantiivit - adjektiivit - verbit - pronominit - sanajärjestys - prepositiot - s-passiivi - partisiipit. Tekstinymmärrysten aiheet ovat nuorten elämää koskettavia ja rakennetehtävät harjoittavat keskeisiä rakenteita. 150 euroa
Prov- och övningspaket för gymnasiet 2016, cd Katso kuvaus edellisestä kohdasta. 130 euroa
Prov- och övningspaket för gymnasiet 2017 Koe- ja harjoituspaketti ilmestyy muistitikkuna, joka sisältää preliminäärikokeen A- ja B-ruotsiin. Preliminäärikokeissa on mukana myös kuunteluosio sekä videotehtävä. Kuunteluosiot on koottu SRO:n aiemmin tuottamista koepaketeista. Preliminäärit ovat sekä perinteisessä Word-dokumenttimuodossa että zip-tiedostona, joka on helposti vietävissä Abitti-järjestelmään (mukana ohje). Lisäksi paketti sisältää runsaasti tekstinymmärtämis- ja rakennetehtäviä sekä suullisen osan. Myös rakenne- ja luetunymmärtämistehtävät ovat Abitti-kokeen muodossa ja siitä kopioitavissa toisiin Abitti-kokeisiin. 150 euroa, ei tulostetta
Prov- och övningspaket för gymnasiet 2018 Koe- ja harjoituspaketti sisältää A- ja B- tasojen preliminäärit, jotka ovat Abitti-muodossa. B-tasoon opettaja voi tarvittaessa koota tehtävistöstä toisen preliminääriversion tai muunnella valmista versiota. Preliminäärikokeiden sisältämät kuunteluiden äänitteet ovat SRO:n aiemmin tuottamia ja tehtävät niihin uusia. Paketti sisältää preliminäärien lisäksi eri aihepiirien tekstinymmärtämis- ja rakennetehtäviä sekä reagointi- ja viestinnällisiä tehtäviä. Materiaali on muistitikulla sekä word-dokumenttina että zip-tiedostona. Ohjeet aineistojen Abitti-järjestelmään viemiseksi ovat paketin mukana. 150 euroa

Tilaajan tiedot