Ajankohtaista

Ajankohtaista


Välkommen till 70-årsjubileum fredagen den 18 maj!

Läs mer: Inbjudan

Julkaistu 12.04.2018

SFV:s prisutdelning den 11 april 2018

SFV delade igår ut pris, medaljer och vistelsestipendier till 25 personer för deras insatser inom finlandssvensk bildning och kultur. 

SFV har sedan år 2003 tillsammans med Svensklärarna i Finland r.f. delat ut pris till svensklärare i de finskspråkiga skolorna. SFV anser att lärarna på ett avgörande sätt kan påverka inställningen till det svenska inslaget i Finland. Mottagarna nomineras av medlemmarna i Svensklärarna i Finland. I år fick sju mottagare motta ett pris på femtusen euro var. 
Läs mer om Prisutdelningen

Varma gratulationer till alla pristagare!                         Foto: Satu Pessi          

Prisutdelning 11.4

Julkaistu 12.04.2018

Kirjoituskilpailu lukion 2. vuosikurssin opiskelijoille viikoilla 14 - 15

Kilpailun ohjeistus ja tehtävät löytyvät jäsenintrasta. Ota yhteys toimistoon, jos sinulla ei ole intran tunnuksia (lähetetty uutiskirjeessä).
Tehtävät tulee palauttaa toimistolle viimeistään perjantaina 20.4.2018.

Julkaistu 22.03.2018

70-årsjubileumsseminarium på Hanaholmen den 19 maj 2018

Välkommen till  SRO:s 70-årsjubileumsseminarium på Hanaholmen den 19 maj 2018!

Läs mer och anmäl dig senast den 3 maj på Koulutuslogo70

Julkaistu 1.03.2018

Kannustusstipendi 9.-luokkalaisille

Marraskuussa Svenska dagen -juhlassa Svenska Finlands folkting lahjoitti yhdistyksellemme 10 000 euroa välitettäväksi suomenkielisen peruskoulun 9.-luokkalaisille, jotka ovat menestyneet ruotsin opinnoissaan tai muuten osoittaneet ruotsin kielen harrastuneisuutta. SRO:n jäsenenä voit hakea stipendiä yhdelle tai kahdelle oppilaalle koulustasi. Stipendejä jaettaessa huomioidaan, onko oppilas A-ruotsin lukija, B-ruotsin lukija tai kielikylpyoppilas.

Hakuaikaa on 10.4. asti. Hakulomake ja lisätietoa: Avustukset

Julkaistu 27.02.2018