Ajankohtaista

Ajankohtaista


Prisutdelningen på SFV:s kansli den 21 maj

Uppsatstävlingarna för grundskoleelever och gymnasister på andra årskurs avgjorda. 

Läs mer om prisutdelningen på SFV:s hemsida https://sfv.fi/sv/aktuellt/ samt på SRO:s sida Prisutdelning och rundvandring.

Grundskolans vinnare

Helmi Halonen 

Fotograf: Christine Skogman, SFV

Julkaistu 22.05.2019

Uppsatstävlingen för abiturienter 2019 avgjord

Läs mer på Kulturfondens hemsida: Prisutdelning  samt på SRO:s hemsida: Abitävling

IMG 7724

Julkaistu 15.05.2019

SFV:s prisutdelning den 10 april 2019

Svenska folkskolans vänner delade igår ut pris, medaljer och vistelsestipendier inom finlandssvensk bildning och kultur. 

SFV har sedan år 2003 tillsammans med Svensklärarna i Finland delat ut pris till svensklärare i de finskspråkiga skolorna. SFV anser att lärarna på ett avgörande sätt kan påverka inställningen till det svenska inslaget i Finland. Mottagarna nomineras av medlemmarna i Svensklärarna i Finland. I år fick tio svensklärare motta ett pris på femtusen euro var. 

Se videon om Prisutdelningen på SFV:s hemsida.

Varma gratulationer till alla pristagare!                         Foto: Satu Pessi          

Svensklararstipendiater 2019

Julkaistu 11.04.2019

Västkusten kallar! Svensklärarnas fortbildningskurs i Göteborg 10–14 juni 2019

Kurssi on täynnä (20.3.2019)! Kurssiohjelma Göteborg.  

gothenburghus Cropped

Kuva: Pixabay
Julkaistu 12.03.2019

Satu Pessi jatkaa puheenjohtajana

Satu Pessi valittiin uudelleen yhdistyksen puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2019 - 2020 yhdistyksen syyskokouksessa Hanasaaressa 10.11.2018.  

Lämpimät onnittelumme!

Satu

Julkaistu 12.11.2018